AM

AM is een grote landelijk opererende projectontwikkelaar. Onze core business is het ontwikkelen van aantrekkelijke, gezonde en duurzame woningen en woonomgevingen. Daarbij betrekken wij de klant in een zo vroeg mogelijk stadium, om zo de wensen van de klant in de planvorming mee te nemen. AM Measure is de onderzoeksafdeling van AM. Hier worden de onderzoeken ten behoeve van de lopende projecten uitgevoerd, alsmede meer thematische en langlopende onderzoeken naar trends in de samenleving en op de woningmarkt.

Duurzaamheid in organisatie

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze projecten. Duurzaamheid wordt daarbij breed opgevat: wij streven ernaar om 0-op-de-meter woningen in zoveel mogelijk van onze projecten te realiseren, en gaan zo duurzaam mogelijk om met grondstoffen. Maar ook de menselijke kant verliezen wij niet uit het oog. Wij proberen in onze gebiedsontwikkelingen aantrekkelijke leefgemeenschappen te creëren, waar mensen zich thuis voelen en op elkaar betrokken zijn.

 

Specificaties

Organisatie type: Commerciële instelling

Aantal medewerkers: 50 - 250

Website: www.am.nl

Website duurzaamheid: http://www.am.nl/thema/duurzaamheid/

Telefoon: 0306097222

Adres: Ptolemaeuslaan 80
3528 BP
Utrecht

Een initiatief van