Enexis

Wat ons bij Enexis drijft is energie te kunnen brengen naar de plekken waar mensen licht en warmte nodig hebben. Elke dag weer werken we aan een slimmer, duurzamer en veilig energienetwerk. Wij onderhouden het energienet van Noord-, Oost- en Zuid-Nederland en zorgen dat 2,7 miljoen huishoudens en bedrijven zeker zijn van energie. Dat doen we met 4300 medewerkers en met vakmanschap en vanuit betrokkenheid. We zorgen dat iedereen energie kan afnemen en, als het zelf energie produceren in een stroomversnelling komt, ook kan terug leveren. Enexis vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom kandidaten met een Wajong-, of bijstandsuitkering van harte uit om te solliciteren.

Duurzaamheid in organisatie

Op een veilige, bewuste en verantwoordelijke manier werken zit bij de medewerkers van Enexis in de genen. We vinden het normaal om ons werk verantwoord uit te voeren. Om zuinig te rijden, ons afval op te ruimen, netjes met onze klanten om te gaan en om oog te hebben voor de maatschappij om ons heen. We zijn ons ervan bewust dat we als netwerkbedrijf een maatschappelijke rol hebben en we zoeken steeds naar manieren om (nog) verantwoordelijker om te gaan met mens, milieu en maatschappij. Daarbij blijven we dicht bij onze kernactiviteiten. In ons dagelijks werk zijn, naast veiligheid, twee thema’s extra belangrijk: afvalreductie en het omlaag brengen van de CO2 uitstoot van ons wagenpark.

Vacatures

Stage HBO Communicatie affiniteit met content en social Media (Marketing / Communicatie)
Nov 20th 2017, 13:07

Stage HBO/WO Renovatie Tribunezaal (Bouw / Constructie / Engineering)
Jul 4th 2017, 15:26

 

Specificaties

Organisatie type: Non profit

Aantal medewerkers: > 1000

Website: http://www.werkenbijenexis.nl

Website duurzaamheid: https://www.werkenbijenexis.nl/over-enexis/mvo/

Telefoon: 0611330634

Adres: Magistratenlaan 116
5223 MB
‘s Hertogenbosch

Een initiatief van