Afstudeerstage ‘Grondgedrag zware klei’ 

Wil jij je verdiepen in het grondgedrag van zware klei en de invloed van de dagelijkse grondwaterstand op dit grondgedrag?

Binnen de adviesgroep Waterveiligheid zijn wij opzoek naar een enthousiaste student(e) die zich wil bezighouden met een afstudeeronderzoek rondom het thema ‘Gedraineerd of ongedraineerd grondgedrag van zware klei’.

Onze passie is het creëren van een mooie waterveilige wereld. Wij werken met 40 collega’s binnen en vele andere collega’s buiten de adviesgroep, aan slimme, vanzelfsprekende oplossingen, gereed voor de toekomst. Ons resultaat klopt, is doelmatig en duurzaam. Met proces gestuurd én inhoudelijk vakmanschap doen wij wat onze klanten van ons verwachten. En meer.

Om jou een beeld te geven van de opdrachten die wij binnen Waterveiligheid uitvoeren, zijn hieronder een aantal voorbeelden opgesomd:
- Dijkversterking Markermeerdijken
- Versterking Afsluitdijk
- Dijkversterking Texel
- Planvoorbereiding Noordelijke Maasvallei

Sinds enkele jaren wordt de (binnenwaartse) macrostabiliteit van een primaire waterkering berekend op basis van het Critical State Soil Mechanics model (CSSM model). Binnen dit CSSM model wordt onderscheid gemaakt tussen gedraineerd en ongedraineerd grondgedrag. Voor ondoorlatende klei- en veenlagen wordt uitgegaan van de SHANSEP relatie voor het berekenen van de ongedraineerde schuifsterkte. Op basis van de ongedraineerde sterkte parameters S, m en OCR en de effectieve spanning wordt de ongedraineerde schuifsterkte tijdens maatgevende omstandigheden berekend.

Voor zware kleilagen die veel voorkomen in het oosten van Nederland is onduidelijk of sprake is van gedraineerd of ongedraineerd gedrag. Door de specifieke kenmerken van dit materiaal is onduidelijk hoe de sterkte van deze grondlagen tijdens hoge grondwaterstanden en lage korrelspanningen het beste benaderd kan worden. Momenteel wordt conservatief uitgegaan van gedraineerd grondgedrag.

Recente sondeerresultaten en laboratoriumonderzoek geven aanleiding om te twijfelen aan deze aanname. Wij zijn daarom op zoek naar een student(e) die deze materie interessant vindt en zich uitgebreid wil verdiepen het CSSM model. Iemand die het leuk vindt om een (uitgebreide) literatuurstudie uit te voeren en de theorie van het CSSM model volledig te doorgronden. Ook iemand die intensief individuele proefresultaten uit het laboratoriumonderzoek en sonderingen wil bestuderen en analyseren. Dit moet leiden tot een beter inzicht in het gedrag van deze zware kleisoorten en de invloed van de dagelijkse grondwaterstand op dit gedrag. Gedraagt deze grondsoort zich wel of niet volgens SHANSEP en kan met de parameters S, m en OCR een betrouwbare en ongedraineerde schuifsterkte worden berekend?

Lijkt het jou interessant om dit onderzoek uit te voeren? Lees dan snel verder of je voldoet aan het gevraagde profiel.

Functie eisen

Om in aanmerking te komen voor deze afstudeerplek vragen wij het volgende:
- Je studeert WO civiele techniek, hydraulic engineering, watermanagement of vergelijkbaar.
- Je bent beschikbaar vanaf september 2019.
- Je bent bereid om 1 dag per week op ons kantoor in Arnhem of Zwolle te werken.

Herken jij jezelf in dit profiel? Dan zien wij jouw reactie graag tegemoet!

Wat wij je bieden

Waar je ook werkt, wat je ook doet, als Arcadiaan draag jij bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. ‘Improving quality of life’ is wat ons verbindt en inspireert. Onze mensen kijken vanuit verschillende perspectieven, bouwen duurzame relaties op en geven de toekomst vorm. Samen gaan wij de uitdaging aan om onze wereld te verbeteren. Met vijf kernwaarden bouwen we aan een unieke Arcadis cultuur: People First, Integriteit, Klantsucces, Samenwerking en Duurzaamheid. Daarnaast ontplooien we veel initiatieven als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen en inclusiviteit & diversiteit.

Binnen Arcadis bieden wij jou een kans om praktijkervaring op te doen in vorm van een stage of afstudeeropdracht. In de meeste gevallen bepalen onze projecten de globale inhoud van jouw stage dan wel afstudeeropdracht. De daadwerkelijke invulling van de stage komt in samenspraak met jou tot stand. Tijdens je stage heb je de mogelijkheid je werk flexibel in te delen qua locaties en tijden. Daarnaast kun je collega’s leren kennen door bijvoorbeeld deel te nemen aan activiteiten van The Young Part. Ook groeien veel stagiairs/afstudeerders door naar een junior positie, en geven we jou een stagevergoeding.

Hoe kan ik solliciteren?

Log in of creëer een nieuw account om op deze vacature te reageren.


 

Specificaties

Type: Afstudeeropdracht

Periode: 3 - 6 maanden

Functiegroep: Technisch

Aantal uren: 37 - 40 uur

Locatie: Omgeving Arnhem

Taal: Nederlands

Minimale opleiding: WO

Duurzaamheid tag:

Afval management & Recycling Duurzaam ontwerpen Duurzaamheid ontwikkeling Duurzame bedrijfsvoering & Supply chain Duurzaamheid implementatie Veiligheid Duurzaamheidsbeleid Marine & Water management Life cycle analysis GIS Geo-ecosystemen Environmental management systems Environmental impact assessment Cradle to cradle Maatschappelijk verantwoord ondernemen Klimaat verandering C02 Reductie & footprints Biodiversiteit & Natuurlijke hulpbronnen Lucht, Water en Bodem vervuiling

Arcadis Nederland BV
Locatie: Arnhem
Van klimaatverandering tot razendsnelle verstedelijking. Onze wereld wordt steeds complexer. De ruimte in steden moet optimaal worden benut en onontgonnen land moet bewoonbaar worden gemaakt. Juist op deze terreinen creëren wij buitengewone en duurzame oplossingen. Onze mensen werken gezamenlijk aan het creëren van meerwaarde door gebouwde en natuurlijke elementen naadloos in te passen in hun omgeving. Van winkelcentra in Shanghai tot een nieuwe metro in Doha en het terugdringen van luchtvervuiling in Los Angeles. Arcadis. Improving quality of life.

Een initiatief van